Đang tải dữ liệu...


Kẽm OxitCó tổng cộng 2 sản phẩm

Sản phẩm này được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực quan trọng trong ngành công nghiệp: lưu hóa cao su, sứ, gạch men, kính, sơn, mạ điện, thức ăn chăn nuôi,...
  • Kẽm Oxit (99.5)

    Bột ôxít kẽm màu trắng, không mùi, không phân hủy ở nhiệt độ thường, dễ tan trong môi trường ...

  • Kẽm Oxit (99.8)

    Bột oxit kẽm màu trắng, không mùi, không phân hủy ở nhiệt độ thường, dễ tan trong môi trường ...