Đang tải dữ liệu...


Thông tin sản phẩm

KM351020

Mã sản phẩm: KM351020

Lượt xem: 4079 lượt

[Trở về]

Share:
Đặc tính và lợi ích:
Cải thiện sự phân tán của các khoáng vật trong polime hoặc chất dính.
Cải thiện sự kết dính giữa các khoáng vật và polime hoặc chất dính.
Cải thiện đặc tính cơ học  như tăng cường các hiệu quả ảnh hưởng tốt hơn.
Cải thiện tính dẻo của polime hỗn hợp.
Cải thiện các đặc tính về điện.
Phụ khoáng sản được sử dụng rộng rãi như là chất phụ gia và tăng cường cho nhiều các ứng dụng. Trong khi nó đươc sử dụng chủ yếu để giảm chi phí những polime đắt tiền, thì nó cũng có vài đặc tính nâng cao hiệu suất của sản phẩm cuối cùng đưa vào sử dụng. Nhóm hydroxyl kim loại trên bề mặt khoáng sản thường thấm nước và không tương thích với hữu cơ polime. Với những yêu cầu gia tăng của khách hàng để có những chất độn phân tán tốt hơn và thích hợp hơn, sự sửa đổi đã được làm để cho sản phẩm có thể phù hợp hơn và phân tán trong nhiều polime và chất tương tự.
Ngoài công nghiệp nhựa và cao su, nó cũng đang trở thành một sản phẩm quan trọng được sử dụng gia tăng trong các ngành công nghiệp khác như chất dính và chất bịt kín.
Do bản chất kỵ nước của sản phẩm, nó được sử dụng rộng rãi và ứng dụng khi mong muốn có nhiều nước và kháng hóa.


Đặc tính vật lý
STT Đặc tính Tỷ lệ
1 Độ ẩm Dưới 0.5 %
2 PH 3.5 - 6.0
3 Độ trắng 75.0 - 82.0 %
4 Chất cặn 325 Mesh Dưới 0.2 %
5 Kích thước trung bình hạt 2.0 - 5.0 µ

Thành phần hóa học
STT Thành phần Công thức Tỷ lệ
1 Aluminum Al2O3 33.0 - 39 %
2 Silica SiO2 45.0 - 50.0 %
3 Iron Fe2O3 Dưới 1.5 %
4 Postassium K2O Dưới 2.5 %
5 Magnesium MgO Dưới 1.0 %


Sản phẩm khác cùng loại

 • Snowhite 86

  Cao lanh nung Snowhite 86 chuyên sử dụng cho sản xuất sơn, nhựa, keo...

   
   
   
 • FR

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • FP

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • FM

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM20

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Cao
  lanh có cấu trúc dẹt, ngậm ...

 • KM30

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM10CL

  Là cao lanh nung, nhiệt độ >1000 oC, độ trắng mịn đạt mức cao nhất 92-97%. Sau khi nung, phân
  tử nước được loại ...

 • KM85

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM90

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM90W

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM88

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM40

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước rửa cao lanh được làm bởi cao ...