Đang tải dữ liệu...


Thông tin sản phẩm

KM10CL

Mã sản phẩm: KM10CL

Lượt xem: 8744 lượt

[Trở về]

Share:
Là cao lanh nung, nhiệt độ >1000 oC, độ trắng mịn đạt mức cao nhất 92-97%. Sau khi nung, phân
tử nước được loại bỏ, chỉ để lại alumina và silica, làm cho đất sét không dẻo. Ưu điểm chính là
độ mờ đục cao, độ trắng cao, chà tốt và khả năng chống nứt.
Đặc tính vật lý
STT Đặc tính Tỷ lệ
1 Độ ẩm Dưới 1.0 %
2 Độ trắng 92.0 - 97.0 %
3 Chất cặn 325 Mesh Dưới 0.1 &
4 Kích thước trung bình hạt 1.5 - 3.5 µ
Thành phần hóa học
STT Thành phần Công thức Tỷ lệ
1 Aluminum Al2O3 44.0 - 50.0 %
2 Silica SiO2 49.0 - 55.0 %
3 Iron Fe2O3 Dưới 0.7 %
4 Calcium CaO Dưới 0.5 %
5 Magnesium MgO Dưới 0.2 %
6 Hao tổn khi nung ở 1024 oC   Dưới 0.5 %


Sản phẩm khác cùng loại

 • Snowhite 86

  Cao lanh nung Snowhite 86 chuyên sử dụng cho sản xuất sơn, nhựa, keo...

   
   
   
 • FR

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • FP

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • FM

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM20

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Cao
  lanh có cấu trúc dẹt, ngậm ...

 • KM30

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM85

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM90

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM90W

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM351020

  Đặc tính và lợi ích:
  Cải thiện sự phân tán của các khoáng vật trong polime hoặc chất dính.
  Cải thiện sự kết dính giữa ...

 • KM88

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM40

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước rửa cao lanh được làm bởi cao ...