Đang tải dữ liệu...

Tất cả sản phẩmCó tổng cộng 24 sản phẩm

 • Sericite

  Sericite có nguồn gốc từ đá granit bị phân hủy nhờ đó mà nó một ...

 • KM40

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước rửa cao lanh được làm bởi cao ...

 • KM88

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM351020

  Đặc tính và lợi ích:
  Cải thiện sự phân tán của các khoáng vật trong polime hoặc chất dính.
  Cải thiện sự kết dính giữa ...

 • KM90W

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM90

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM85

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM10CL

  Là cao lanh nung, nhiệt độ >1000 oC, độ trắng mịn đạt mức cao nhất 92-97%. Sau khi nung, phân
  tử nước được loại ...

 • KM30

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM20

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Cao
  lanh có cấu trúc dẹt, ngậm ...

 • FM

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • FP

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • FR

  Thành phần hóa học chủ yếu là aluminium silicate ngậm nước và có cấu trúc không đổi. Nước
  rửa cao lanh được làm bởi ...

 • KM45TC

  Hình thức nguyên thủy của talc là từ đá, có màu trắng, hoặc xám hoặc hồng. Nó thường được biết đến như là “soapstone” do ...

 • KM10TC

  Hình thức nguyên thủy của talc là từ đá, có màu trắng, hoặc xám hoặc hồng. Nó thường được
  biết đến như là “soapstone” ...

 • KM800

  Là sản phẩm có tỷ lệ kích thước cao, có thành phần hóa học là potassium, alumina, và silicate.
  Đặc tính chính là chống ...

 • KM600

  Canxi cacbonat là một hợp chất hóa học với công thức hóa học là CaCO3. Đây là một chất thường được sử dụng trong ...

 • KMPM

  Là sản phẩm có tỷ lệ kích thước cao, có thành phần hóa học là potassium, alumina, và silicate.
  Đặc tính chính là chống ...